Previous Next
V. I. P. pozvánka na Popelčin ples   MARTIN TOMÁŠEK Hutná, bezmála čtyřsetstránková kniha je výsledkem soustředěného zájmu a dlouhodobé spolupráce...
Česká literatura a kultura za protektorátu KAREL PIORECKÝ Ve dnech 24.–25. listopadu 2016 se v knihovně města Ostravy konalo mezinárodní...
Návraty k podstatnému MARTIN TOMÁŠEK Na facebookové stránce Kateřiny Piorecké z počátku listopadu...

V polovině září proběhne v Praze velký naratologický kongres European Narratology Network, který spolupořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Kongres začne workshopem pro doktorandy 11.–12. 9., samotná konference potom následuje 13.–15. 9. 2017.

Na odborný program kongresu jsou všichni srdečně zváni! Přednášku pronese mnoho hvězd světové teorie vyprávění – program viz na webu http://www.enn5.cz. Celou akci zaštítila předsedkyně Akademie věd ČR, prof. Eva Zažímalová.