Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
Nerudův verš Jakuba Říhy HANA ŠIMKOVÁ Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek...

V rámci Týdne vědy a techniky nabídli veřejnosti přednášky s literární tematikou Petra Čáslavová, Vendula Zajíčková, Daniel Soukup, Jiří Flaišman a Dalibor Dobiáš z ÚČL AV ČR. 11. 11. se koná den otevřených dveří v brněnské pobočce ÚČL.

Na všechny akce jste srdečně zváni!

    

Daniel Soukup: Literatura s hvězdou – Co je česká židovská literatura?

6. listopadu v 16:00 hodin,  Literární kavárna knihkupectví Academia Brno, náměstí Svobody 13, Brno

Diskusní příspěvek bude zamyšlením nad povahou české židovské literatury, nad jejím jazykovým, náboženským, historickým a sociokulturním vymezením. Více než ucelenou koncepci nabídne přednáška okruh otázek, jako např. co je česká židovská literatura od středověku po současnost, jak ji začlenit do kontextu dějin české literatury, jak a proč o ní učit a zda ji uměle

vymezovat a definovat.

 

Petra Čáslavová: Uprostřed lidství poníženého šustit hedvábím: O naději a vzdoru ve vězeňské literatuře.“

7. listopadu v 9:00 hodin, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

Československá vězeňská literatura z let 1948–1989 přináší nejen dokumentární zprávu o spáchaných příkořích a těžkých vězeňských podmínkách, ale rovněž svědectví o okamžicích, kdy se uprostřed lidství poníženého přeříkávají nadějeplné modlitby, okouzleně naslouchá ptačím melodiím, s úžasem pozoruje rozkvetlá pampeliška a nepřestává se „šustit hedvábím“.

 

Dalibor Dobiáš: Identita a dílo vícejazyčného spisovatele. K 75. výročí narození Jiřího Gruši

7. listopadu v 11:00 hodin, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

Přednáška si klade v sondách do díla Jiřího Gruši (1938-2011) otázku, v jakých historických, literárních a jazykových kontextech se po druhé světové válce rozvíjel tradiční fenomén Střední Evropy - literární vícejazyčnost. Na druhé straně se zabývá i rozdílnou recepcí tohoto díla v česko- a německojazyčném prostředí a problematikou jeho souborného zpřístupnění v nadnárodně pojatých česko-německých sebraných spisech, na jejichž přípravě se Ústav pro českou literaturu AV ČR podílí.

 

Vendula Zajíčková: Kouzelné zrcadlo středověké literatury
12.  listopadu v 9:00 hodin, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

Přednáška je primárně věnována přístupu k literatuře vrcholného a pozdního středověku v českých zemích a její didaktice. Zamýšlí se nad otázkami, jak efektivně a atraktivně učit literaturu přes šest set let vzdálenou současnému čtenáři a jak její témata propojit s lingvistikou, historií a dějinami umění včetně knižní kultury. Na různorodých textech od legendy přes frašku po milostnou píseň se pomocí základů paleografie pokusíme najít vztah mezi současným čtenářem a zdánlivě "temnou" či "nemoderní" literaturou. 

 

Jiří Flaišman: Jaroslav Seifert: básník-publicista?
12.  listopadu v 11:00 hodin, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1
Přednáška bude věnována poezii Jaroslava Seiferta druhé poloviny 30. let se zaměřením k autorově veršované tvorbě psané pro denní tisk, a to zejména na pozadí geneze básnických textů zařazených později do jedné ze Seifertových nejznámnějších sbírek Jaro, sbohem.

 

11. listopadu od 13:00 do 16:30 proběhne rovněž den otevřených dveří v brněnské pobočce Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Květná 8, Brno).

 

 Bližší informace a registrace na http://www.tydenvedy.cz.