Previous Next
Jak se ctí vyváznu? K edici korespondence Jana Liera a Julia Zeyera EDUARD BURGET V roce 2014 vydala teatroložka Petra Ježková obsáhlou monografii Obležen národem dramatiků o prozaikovi,...
Ústupky, skuliny a niky. Německý příspěvek k české literární kultuře za protektorátu KATEŘINA PIORECKÁ „Za nesnáze způsobené válkou je české obyvatelstvo kromě samozřejmého hospodářského rozkvětu...
Kniha o Věnceslavu Metelkovi JIŘÍ POLÁČEK Je obecně známo, že součástí geneze románu Karla Václava Raise Zapadlí vlastenci (1893) jsou texty Věnceslava...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Badatelské zaměření

Dějiny literární teorie; česká literatura 20. století; literární dílo J. Haška; kritické dílo J. Fučíka.

 

Studium a stáže

1999–2007 FF UK, obor Estetika (diplomová práce České středoškolské poetiky 1908–2007); 2010–2011 Universität Wien, studijní pobyt v rámci programu Erasmus; 2007–2015 FF MU, obor Česká literatura (disertační práce Vývoj českých středoškolských poetik v kontextu dějin české teorie literatury).

Zaměstnání

2006–2010 šéfredaktor internetové revue Vulgo.net; 2007–2011 FF MU, interní doktorand Ústavu české literatury a knihovnictví.

Výběrová bibliografie

Edice

  • Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, v. v. i., 2016.

  • Julek Fučík – věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012].

 

Studie

  • "Ediční historie a kompozice Dějin strany mírného pokroku". In: F. A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, v. v. i., 2016, s. 115–129.

  • „Vydávat a číst Suse“. In: Pulsy, 2014, č. 1, s. 55–57.

  • „Literární kritiky Julia Fučíka a Václava Černého“. In: F. A. Podhajský (ed.): Julek Fučík – věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012], s. 233–249.
  • „Jan Mukařovský k středoškolské výuce češtiny“. In: Bohemica litteraria, 2009, č. 1–2, s. 97–116.

 

Překlady

  • R. Hollis, Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2014; s T. Kačerem a M. Mrázem.
  • P. Steiner. „Kořeny strukturální estetiky“. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014, s. 34–87.
  • P. Steiner. Ruský formalismus: Metapoetika. Brno: Host, 2011.
  • P. Steiner. „Revolucionáři k sežrání: Proces s Rudolfem Slánským a spol. jako romance“. In: Česká literatura, 2011, č. 3, s. 349–373.